Het Junior Trommelkorps staat onder leiding van Joachim Vandendriessche en repeteert iedere dinsdag van 17.30 tot 18.30u.

Met of zonder notenkennis worden hier de eerste stappen gezet in het trommelen, met de bedoeling de overstap te kunnen maken naar het trommelkorps.