Geschiedenis

1862

Pastoor Termote kwam in 1861 naar Wingene. Om de jongeren van het dorp samen te brengen, richtte hij de Jongelingencongregatie op. Uit die Congregatie ontstond in 1862 de fanfare. De prefect was Amand Gryp, de bestuurder Aimé Bouckaert en de dirigent was Aimé De Maeght. Onderpastoor Verstraete was de bezieler van de Congregatie, en Henri De Brabandere was schrijver. Er werd toen gerepeteerd in het klooster, dat nog in de Futselstraat was. Daar werd toen ‘Den Tap’ gebouwd, met een kapel erboven. Daar vonden alle vergaderingen en repetities plaats.

1863

Het ging zo goed met de fanfare, dat er besloten werd om instrumenten aan te kopen. Daarvoor werd een lening aangegaan. De eerste instrumenten waren drie bugels, een cornet, een trompet, een tuba en twee trombones. Dat kostte allemaal samen 508,5 frank. In juni werden er voor de tweede keer instrumenten aangekocht. Nu werd er gekozen voor een tenortuba, een bariton, een tenorbugel, een cornet, een triangel en een grosse caise. Toen betaalden ze daar 480 frank voor.
De fanfare trad in dit jaar ook voor het eerst op. Op 8 september luisterden ze de viering van de patroonheilige van de Congregatie op. En in de vergadering van november 1863 werd beslist dat de fanfare het feest van de patroonheilige St-Cecilia zou vieren.
Omdat de fanfare zijn eigen weg begon te vinden, kregen ze een eigen bestuur. De heer Van Der Bruggen werd voorzitter, dokter Slock ondervoorzitter.

1865

Het bestuur van de fanfare werd nog verder uitgebreid. Vanaf juni maakten ook Frederic Vanheule, Richard Cuvelier en Jan Vanquathem deel uit van het bestuur.
In het voorjaar trad de fanfare voor het eerst in het openbaar op in Wingene. Bij de inhuldiging van het lokaal der Verenigde Vrienden in Meulebeke ging de fanfare de eerste keer op verplaatsing.

1866

De fanfare was in dit jaar te gast op het tweede festival van de harmonie ‘De Goede Vrienden’ van Tielt. Er namen toen twaalf muziekgenootschappen deel. De fanfare had er erg veel succes. Op 26 augustus kwamen de omliggende muziekgenootschappen op bezoek in Wingene voor de inhuldiging van de Katholieke Kring. De fanfare gaf het ene optreden na het andere.

1867

In 1867 vertrok onderpastoor Verstraete. Dat was een grote klap voor alle leden van de fanfare. Hij werd opgevolgd door E.H. Henri Van Graefschepe. Het aantal leden van de Congregatie groeide aan en de nieuwe onderpastoor stak veel tijd in de fanfare. De leden van de fanfare kregen ook een pet, een eerste deeltje van een uniform. Later kregen ze ook een zilveren speld.

1870

Er werd voor de fanfare een nieuw lokaal gebouwd, de St.-Aloisiuskring op grond van Louis Van Hulle. E.H. Van Graefschepe zorgde daarvoor. Datzelfde jaar maakte de priester een kwalijke val van zijn paard. Hij werd nog verzorgd in ‘Den Tap’, maar overleefde de val niet. Hij heeft het nieuwe lokaal nooit meer gezien.
Intussen woedde er al een paar jaar een hevige strijd tussen de katholieken en de liberalen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1869 hadden de katholieken het gehaald. Uit wraak richtten de liberalen toen een eigen muziekvereniging op: het muziek der landbouwmaatschappij. Maar ze hebben niet lang bestaan.
Na de dood van onderpastoor Van Graefschepe, kwam onderpastoor De Baecker naar Wingene. Hij was erg muzikaal en werd vrijwel meteen tot directeur van de fanfare gebombardeerd. Dat zou hij blijven tot in 1888. De fanfare had in die periode erg veel werk.

1871

Wingene kreeg het bezoek van drie ministers. De fanfare was toen ook van de partij. Burgemeester Slock stierf in dat jaar en werd opgevolgd door Charles Van Der Bruggen. De fanfare trad niet alleen op in Wingene, ze werd ook vaak gevraagd op concours en festivals in de omliggende gemeenten. Ter herinnering daaraan hangen aan de vlag van de fanfare nog zeventien herinneringsmedailles.

Enkele jaren voor WO I

‘t Klein Muziekske werd opgericht. Zij traden onder meer op tijdens de paardenkoersen bij August Gryp.

1912

Ter gelegenheid van 50 jaar fanfare werd er een vlag aangekocht. Er werd een groot muziekfeest met plechtige vaandelinwijding gepland.

WO I

Petrus Bouckaert was de eerste dirigent van de fanfare. Zijn zoon Amaat bleef dirigent tot de eerste wereldoorlog. WO I maakte een voorlopig einde aan het bestaan van de fanfare. De instrumenten werden veilig opgeborgen, om te vermijden dat ze in beslag zouden worden genomen voor het koper. Enkele jaren na WO I wordt de fanfare heropgericht door Urbain, de zoon van Amaat Bouckaert.

2001

De fanfare bleef bestaan tot 2001. Door onenigheid werd ze toen eventjes ontbonden. De fanfare gaf zijn laatste optreden op 29 juni. De fanfare telde op dat moment 39 leden, de drumband had 11 leden. De dirigent was Julien Stofferis. Hoewel de fanfare even ophield te bestaan, bleef het trommelkorps wel repeteren.

2002-2009

In april 2002 vond een startvergadering plaats. De bedoeling was om de toekomst van de fanfare te bespreken. Leo Brengman, ere-directeur van de Vrije Gemeentelijke Basisschool van Wingene, wilde meewerken aan de heropstart.
Met Leo Brengman als secretaris en Marc Detavernier als voorzitter werd de nieuwe fanfare opgericht. Op 17 april ging de fanfare opnieuw van start in het repetitielokaaltje boven ’t Breughelhof. De nieuwe dirigent was Pascal Cooman, de instructeur van het trommelkorps werd Wim Lievens.
Vanaf 2003 nam Arne Vermeersch de rol van secretaris over van Leo Brengman. De fanfare verhuisde ook naar een zaaltje van café Paradijs.
In de zomer van 2004 veranderde de fanfare in een harmonie. Vanaf nu gaan ze door het leven als Koninklijke Harmonie St-Cecilia Wingene.
In 2009 wordt trommelkorpsinstructeur Wim Lievens vervangen door Joachim Vandendriessche.

2010

Na acht jaar beslist dirigent Pascal Cooman om een stapje opzij te zetten. Na een aantal proefrepetities neemt Mario Spiessens het harmonieorkest over. Mario is op dat moment beroepsmuzikant bij de marine. De preharmonie komt onder leiding van Anthea Deblaere, kind van eigen huis.

2011

Tijdens het jaarlijke aperitiefconcert worden filmpjes gebruikt om de muziekwerken te ondersteunen. Het meeste beeldmateriaal wordt door een groep jonge muzikanten gefilmd in de weken voor het concert. Tijdens de zomer trekt een grote groep muzikanten samen naar het dierenpark Plackendael, omdat het ook niet altijd muziek moet zijn.

2012

De vereniging Sint-Cecilia in Wingene bestaat 150 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum schrijft Ewout Depauw het boek 'De Capo, 150 jaar harmonie in Wingene', met ondersteuning van de heemkundige kring Ons Wingene. Wie een gedrukt exemplaar wil van het boek, kan dit aanvragen via het contactformulier. Enkele festiviteiten worden georganiseerd zoals een dubbelconcert met de gerestaureerde beiaard van de Sint-Amanduskerk en het concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine. Ook worden de nieuwe uniformen voorgesteld.

2013

Een jaar na de jubileumviering van 150 jaar Sint-Cecilia in Wingene mag het allemaal wat rustiger zijn. Toch is de muzikale kalender andermaal goed gevuld. In september nam de harmonie afscheid van de pastoor van Wingene Guido Samoy. Hij was tevens proost en bestuurslid van de harmonie en één van de initiatiefnemers om de harmonie terug op de rails te zetten in 2002. Al die tijd was hij zelden afwezig op een bestuursvergadering. De harmonie liep vooraf in de rouwstoet om de pastoor een passend afscheid te geven.

2014

Verbroederingen met een Duitse fanfare, het is een oude traditie binnen het Wingense muziek die vooral tijdens de jaren 80 hoogtij vierde. In 2014 wordt deze traditie nieuw leven ingeblazen. Het Winzerkapelle Kesten-Osann van Kesten, een wijndorp in de Moezelstreek, is de uitverkoren partner. In juni trekt de Harmonie met een volle bus richting de wijnfeesten in Duitsland. Met een boottocht op de Moezel, een lange wandeling, een vrolijk concert en veel wijn wordt de basis gelegd voor meer uitwisselingen tijdens de volgende jaren.

2015

De herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog gaat niet aan Wingene voorbij. De harmonie bereidt een herdenkingsconcert voor met onder meer oorlogsliederen dat ondersteund wordt door filmmateriaal rond het thema. Het concert wordt tweemaal opgevoerd: eerst in de Sint-Aldegondiskerk in Zwevezele, daarna in de Sint-Amanduskerk in Wingene. Het wordt een spektakel dat door het publiek erg wordt gewaardeerd. Voor het Apertiefconcert komen de Duitse vrienden van Kesten een weekend naar Wingene. Het concert wordt daarom ook in de Verrekijker georganiseerd met een groot podium waarop beide muziekverenigingen samen plaats kunnen nemen. De ontvangst is hartelijk.

2016

Op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest wordt de nieuwe vlag voorgesteld. De oude was na decennia dienst aan vervanging toe. Ook de nieuwe website wordt gelanceerd.

2017

In september moet de harmonie afscheid nemen van haar voorzitter. Marc Detavernier verliest de strijd tegen een lange ziekte. Hij was sinds 2002 voorzitter met hart en ziel. De harmonie brengt een passende laatste groet op de begrafenis van deze man die de harmonie terug op de rails had gezet. Tegen het herfstconcert in oktober heeft de harmonie een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Stefaan Vanfleteren uit Zwevezele. Een muzikaal geïnspireerde man die als CEO van Piano’s Maene in Ruiselede de geknipte man is voor de functie.

2021

Hoofddirigent Mario Spiessens heeft de Harmonie de voorbije 10 jaar muzikaal fantastisch geleid, samen met Anthea Deblaere (Jeugdharmonie) en Joachim Vandendriessche (Trommelkorps). Tijdens de coronaperiode kondigde Mario zijn pensioen aan als dirigent. Hij werd uitgebreid in de bloemetjes gezet tijdens een event op 21 juli 2021 op het evenementenplein van de gemeente, en blijft als muzikant ook spelend lid van de vereniging.  Tijdens de zoektocht naar een nieuwe dirigent bleek al snel de klik tussen de vereniging en de in Wingene niet onbekende Michiel De Jaeger. Michiel is sinds 1 september 2021 de nieuwe hoofddirigent van de Harmonie. Michiel is algemeen directeur van de Wijkscholen in Wingene. Maar daarnaast vooral een muzikale duizendpoot en fervent KSA lid. Hij heeft in het verleden als dirigent ervaring opgebouwd bij verschillende verenigingen, waaronder de jeugharmonie in Moorsele, het jeugdkoor Vocina in Tielt, de harmonie Vermaak Na Arbeid van Tielt, … en is ook organist in de kerk van Ruiselede.